KLACHTEN

Binnen twee maanden na de datum waarop de dienst is verleend of had moeten worden verleend, kan de reiziger een klacht indienen door het volgende formulier in te vullen of door een aangetekende brief te sturen naar het volgende adres: Moby S.p.A. Via Larga 26 Milano 20122 met behulp van het papieren formulier. Download het formulier.
Het definitieve antwoord op de klacht zal binnen twee maanden na ontvangst van de klacht worden verstrekt.

Please note that two separate requests must be made for return tickets.

1. Gegevens van de klachtindiener
2. Gegevens van de gebruiker (indien verschillend van de klachtindiener) en van eventuele andere passagiers
3. Details van de reis
4. Redenen voor de klacht
  Ticketuitgifte/contractvoorwaarden of discriminerende tarieven
  Rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit
  Informatie in geval van annulering of vertraging van het vertrek
  Reisinformatie
  Informatie over passagiersrechten
  Alternatief vervoer of terugbetaling in geval van geannuleerd of vertraagd vertrek
  Bijstand in geval van annulering of vertraging van het vertrek
  Vertraging bij aankomst en verzoek om financiële compensatie
Selecteer hoe u een vergoeding wilt ontvangen, indien verschuldigd:
 Coupons of andere services
 Creditcard
 Bankoverschrijving
  Moeilijkheden bij het indienen van een klacht
  Meer
5. Beschrijving
6. Bijlagen
Vul hieronder de documenten in die bij uw klacht moeten worden gevoegd.
Bijlagen kunnen alleen worden geaccepteerd in de volgende formaten: PDF, JPG, GIF, PNG en BMP.
The size of each attachment must not exceed 1.5 MB.

Identiteitskaart van de klager

Als de klacht door een andere persoon wordt ingediend, voeg dan de machtiging bij.

Vul hieronder al het andere materiaal in dat u bij uw klacht wilt voegen.

WAARSCHUWING VOOR PASSAGIERS

Nadat u een klacht heeft ingediend in het vak NOME IMPRESA E RECAPITO en na zestig dagen na de verzending (voor reizen met afvaart van Italiaanse havens of aankomst in buiten EU-havens), is het mogelijk om contact op te nemen met de Regelgevende Instantie van Vervoer, volgens de (EU) verordening n. 1177/2010, betreffende de rechten van de passagiers tijdens vervoer over zee en binnenwateren, via het telematicasysteen (SiTe), beschikbaar op de website van de Autoriteit, of door een formulier in te vullen en te versturen via normale post naar het adres: Via Nizza n. 230, 10126 – Torino, of via mail naar het volgende email-adres:


Voor meer informatie bezoekt u www.autorita-trasporti.it

Voor de beslechting van geschillen met MOBY over tickets of andere services die u als consument koopt, kunt u gebruik maken van het ODR (Online Dispute Resolution Platform), dat wordt beheerd door de Europese Commissie. Het platform is hier beschikbaar.

Indien er niet binnen de hierboven vermelde termijn wordt gereageert op de klacht, kan de passagier gebruik maken van de procedure voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen en een tweede klacht indienen bij de regelgevende vervoersinstantie.

In the event of a delay in the transport company's response to the complaint, the passenger is entitled to automatic compensation in accordance with point 5 of Resolution No. 83/2019 of the Transport Regulatory Authority, which is available at the following link: https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2019/07/All.-A-delibera-n.-83_2019.pdf