Voorwaarden voor gebruik

Gebruiksvoorwaarden voor de Moby website

Gebruiksvoorwaarden voor de Moby website

  1. Algemeen
  2. Privacy
  3. Gebruik van de website
  4. Consequenties van onwettig gebruik
  5. Wijzigingen website
  6. Links naar andere websites
  7. Aansprakelijkheid
  8. Het opslaan van IP-adressen
  9. Toepasselijk recht 

Dit zijn de voorwaarden voor het gebruik van alle Moby S.p.A. websites, in het bijzonder www.mobylines.nl (link naar “ web site MOBY).

 

1. Algemeen

De MOBY website staat onder leiding van Moby S.p.A, Milano, Largo Agosto 8 (vervolgens “MOBY”).

We vragen u deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te lezen voordat u gebruik maakt van onze website. Als u gebruik maakt van de MOBY website betekent dit dat u de gebruiksvoorwaarden accepteert. Deze gebruiksvoorwaarden worden ook toegepast als u MOBY websites of pagina's van andere websites bezoekt die u toegang geven tot de MOBY website of gedeeltes hiervan.

 

2. Privacy

Alle eigendomsrechten, auteursrechten, databankenrechten en andere privacyrechten van het intellectueel eigendom op de inhoud van de MOBY website (ook op de layout en het design), naast de relative software codes, behoren toe aan Moby S.p.A of aan zijn vergunning verleners. Zonder een geldige geschreven toestemming van Moby S.p.A. mag de inhoud en relative softwarecode op geen enkele manier worden gekopieërd, gewijzigd, verspreid noch nagemaakt.

 

3. Gebruik van de Website

Het is verboden om deze site te gebruiken voor reclamedoeleinden; het is toegestaan om deze website alleen voor de volgende private doeleinden te gebruiken: (I) deze website bekijken; (II) reserveringen boeken; (III) boekingen overzien/wijzigen; (IV) informeren naar aankomst-/afvaarttijden; en (VI) andere diensten gebruiken die de site u biedt. Het gebruik van alle automatische systemen of softwaretechnieken van deze site die als doel het verkrijgen van informatie voor reclamedoeleinden (screen scraping) hebben is verboden. De enige toegestane uitzondering is geldig voor derden die een vergunningscontract met Moby hebben gesloten dat toegang geeft tot de tarieven en informatie over de overtochten en tijdschema's met als enige doel de prijzen te vergelijken. Er mogen geen ongeautoriseerde, valse, bedriegelijke boekingen worden gemaakt, in het bijzonder boekingen betaald met creditcard of betaald van een rekening van een derde zonder zijn of haar  toestemming.

 

4. Consequenties van onwettig gebruik

Met uitsluiting van al onze andere rechten (ongeacht ze voortvloeien uit de wet of andere normen) behouden wij het recht om zonder waarschuwing uw boeking te annuleren en/of u de toegang tot de MOBY website te weigeren bij een overtreding van de gebruiksvoorwaarden.

 

5. Wijzigingen website

We behouden het recht om op elk moment en zonder waarschuwing, verbeteringen of wijzigingen te maken aan de informatie, diensten, producten en de gehele inhoud van de MOBY website.

 

6. Links naar andere Websites

Deze site kan links of doorsturingen naar andere websites bevatten die niet bestuurd worden door MOBY. Waar niet aangegeven, waarborgen wij geen van deze andere websites en nemen we nadrukkelijk afstand van de inhoud van hun webpagina's. Deze verklaring geldt voor alle links buiten MOBY en voor de gehele inhoud van de sites waarnaar de links doorsturen.

We behouden het recht de links naar andere websites te beheersen met onze nadrukkelijke geschreven toestemming en onze aanvaarding van de link op elk moment in te trekken.

 

7. Aansprakelijkheid

MOBY is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie verstrekt door derden (bijvoorbeeld andere partners, touroperators, havenbedrijven, gebruikers van de website). Verantwoordelijkheidsclaimen jegens moby voor materiele of morele schade voortvloeiend uit het gebruik of uit het verkeerde gebruik van de aanwezige informatie zijn uitgesloten, wanneer er geen aantoonbare opzet of zware schuld van MOBY is.

 

8.Het opslaan van IP-adressen

Wanneer u de MOBY website bezoekt slaat onze server automatisch het IP-adres op van uw Internet provider, de website waar u vandaan kwam, de bezochte pagina's van onze site en de datum en duur van uw bezoek. In geval van overtreding van de gebruiksvoorwaarden behouden wij het recht het opgeslagen IP-adres te gebruiken voor civiele acties en voor de verificatie van misdaden.

 

9. Toepasselijk recht

De aanwezige gebruiksnormen worden beheerst door de Italiaanse wet. In geval van onverschil dat resulteert uit het gebruik van de website zal de Italiaanse wet worden toegepast. MOBY S.p.A. behoudt daarnaast het recht de Gebruiker voor de rechter te dagen in de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de Gebruiker.