carta Moby Club
Kaartnummer
Punten Moby Card

Regolamento

Reglement van “MOBY Club”

1. Promotor: MOBY S.p.A., gevestigd in Milaan, Via Larga 26, tax code en inschrijvingsnummer bij het handelsregister van Milaan n. 04846130633. In het navolgende aangeduid als "MOBY".

2. Naam van het evenement: MOBY CLUB

3. Duur
3.1 Het evenement genaamd "MOBY Card" begon op 16 maart 2020 en eindigt op 30/04/2024.
3.2 Het is mogelijk punten te verzamelen tot 30/04/2024, de aanvraag van de prijzen kan tot 30/04/2024.

4. Territorium: nationaal grondgebied.

5. Promotieproduct: overtochten van MOBY S.p.A., verkocht via de website van de maatschappij, in de verkooppunten van MOBY (genoteerd aan het einde van het reglement) en in de aangesloten instanties.

6. Doel van de promotie: het onder aandacht brengen van producten en diensten van MOBY S.p.A. en het behouden van klanten.

7. Begunstigden van de promotie: alle klanten die tickets aankopen voor passagiers, voertuigen en accommodatie op veerboten verzorgd door Moby SpA en die van plan zijn zich bij het programma aan te sluiten.

8. De uitvoering en de beschrijving van het evenement
8.1 LIDMAATSCHAP PROGRAMMA: de inschrijving in het programma "MOBY Card" kan online plaatsvinden of in de ingeschakelde MOBY-verkooppunten Italiaanse.
8.2 Alle meerderjarigen die zich tijdens de promotieperiode melden bij aangesloten Italiaanse MOBY-verkooppunten of via de website van de maatschappij (www.moby.it, www.mobylines.de, www.mobylines.com, www.mobylines.fr, www.mobylines.nl) kunnen zich op elk moment inschrijven voor het evenement.
8.3 De Klant zal een tijdelijke Card ontvangen met een numerieke code, samen met gebruikersnaam en wachtwoord.
8.4 De Klant kan de gebruikersnaam en het wachtwoord gebruiken op de sites van de maatschappij om toegang te krijgen tot de sectie MOBY Card.
8.5. In geval van inschrijving van het programma via websites van de maatschappij, zullen kaartnummer, gebruikersnaam en wachtwoord naar het e-mailadres worden verstuurd dat is aangegeven door de klant.
8.6 De Card is eigendom van MOBY S.p.A. Wanneer de inschrijving in het programma MOBY Card in tegenspraak is met de geldende bepalingen van het reglement of is aangemaakt voor misbruik van deze regels, behoudt MOBY SpA zich het recht voor om zonder kennisgeving het gebruik van dezelfde te beëindigen, door intrekking van de registratie van de Klant en het verwijderen van opgebouwde en nog niet gebruikte MOBY Card punten tijdens en na de communicatie van de uitsluiting, en om alle eerder verkregen, ongebruikte prijzen te annuleren.
8.7 De Card is persoonlijk, vervalt niet, tenzij anders aangegeven door de promotor en kan alleen gebruikt worden door de houder ervan.
8.8 MOBY is niet aansprakelijk voor frauduleus gebruik van de kaart na verlies of diefstal voorafgaand aan de melding hiervan.
8.9 De ondertekening van het inschrijfformulier aan MOBY Card vereist de erkenning en acceptatie van deze regelgeving (Reglement).
08.10 De Klant staat in voor de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens en verbindt zich ertoe elke mogelijke variant door te geven aan het Bureau MOBY Card of via de sites van de maatschappij in de sectie MOBY Card.
8.11 MOBY behoudt zich het recht voor om deelname aan het programma MOBY Card te weigeren tot degenen die niet voldoen aan de eisen van dit reglement of om personen uit te sluiten van de MOBY Card als het gebrek aan dergelijke vereisten later wordt ontdekt, onder voorbehoud van de zelf verworven rechten.
8.12 De klant heeft het recht zich terug te trekken uit het programma MOBY Card op elk moment vóór de geplande vervaldatum.
8.13 In dat geval, onverminderd de mogelijkheid om prijzen aan te vragen en te verkrijgen in geval het aantal verzamelde MOBY Card punten voldoende zijn, zullen de resterende Punten op het moment van de terugtrekking verloren gaan.
8.14 De klant die is ingeschreven in de vorige versies van MOBY Card is automatisch geregistreerd bij de nieuwe editie, onder voorbehoud van het recht op opzegging van het lidmaatschap.

9. Diefstal of verlies van de Card
9.1 In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de Card, is de klant verplicht om het bureau MOBY Card op de hoogte te brengen door een e-mail te verzenden naar info@mobylines.de of door te bellen naar +49 611 14020, wat zal leiden tot de heruitgave van de Card.
9.2 De verzamelde Punten worden automatisch overgezet naar de nieuwe kaart.
9.3 Indien de Punten van de kaart zijn gebruikt om de prijzen te verkrijgen vòòr de blokkering van de Card, kunnen deze niet meer worden geladen op de nieuwe kaart. MOBY is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor elk gebruik van verzamelde Punten tot aan het tijdstip van de communicatie van verlies of diefstal.

10. Toewijzing van MOBY Card punten
10.1 (Waarde van het ticket") wordt bedoeld de waarde in euro van allèèn de prestaties van de maatschappij: passagiers, voertuigen en accommodaties. Exclusief belastingen, rechten en heffingen.
10.2 De MOBY Card punten worden berekend op de waarde van het ticket per reis exclusief belastingen, rechten en heffingen.
10.3 Voor een ticket met meerder reizen, bijvoorbeeld heen- en terugreis, worden de MOBY Card Punten allèèn toegewezen op de enkele voltooide reizen.
10.4 MOBY Card Punten worden allèèn toegewezen op de voltooide reizen.
10.5 Tijdens de aankoop van het ticket moet de Klant zijn/haar eigen Card gebruiken (oftewel, in geval van online aankoop, inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord).
10.6 De geannuleerde tickets produceren geen MOBY Card punten.
10.7 Berekening punten:

Voor tickets enkele reis:
elke 10 euro van de ticketwaarde per voltooide reis exclusief belastingen, rechten en heffingen geven recht op 1 MOBY Card -punt
Voor tickets heen- en terugreis:
elke 10 euro van de ticketwaarde per voltooide reis exclusief belastingen, rechten en heffingen geven recht op 1,5 MOBY Card -punt
De MOBY Card punten worden naar beneden afgerond op één decimaal.

10.8 De MOBY Card Punten verkregen door verschillende klanten zijn op geen enkele manier te gebruiken in combinatie met elkaar, noch kan er puntencompensatie tussen deze laatste worden aangevraagd.
10.9 De Klant kan op geen enkele wijze zijn/haar eigen MOBY Card Punten verkopen of uitwisselen.
10.10 In aanmerking van de toewijzing van MOBY Card Punten komen allèèn de aangeschafte tickets voor reizen voltooid door de Klant en/of gezinsleden met dezelfde achternaam. De houder van het ticket moet de houder van de Card zijn.

11 Berekening kortingsbon MOBY Card, beperkingen en gebruiksvoorwaarden.
11.1 (MOBY Card kortingsbon) zijn kortingsbonnen te gebruiken tijdens aankopen van MOBY S.p.A. tickets onderworpen aan beperkingen en voorwaarden voorzien door punt 11 van dit reglement.
11.2 Berekening Moby Card kortingsbon: elke 2 MOBY Card punten is 1 euro waard in een MOBY Card kortingsbon.
11.3 De MOBY Card kortingsbonnen worden naar beneden afgerond op één decimaal.
11.4 De Klant kan een MOBY Card kortingsbon niet verkopen of uitwisselen.
11.5 MOBY verstuurd een communicatie aan de eigenaar van de Card voor elke toewijzing of gebruik van een MOBY Card kortingsbon. De communicatie vindt alleen via e-mail plaats, gebruik makend van het ingevoerde e-mailadres. Klanten die hun persoonlijke gegevens niet hebben bijgewerkt met een geldig e-mailadres zullen geen communicaties ontvangen.
11.6. De MOBY Card kortingsbonnen kunnen worden aangevraagd en toegewezen tot 30/04/2024, tenzij verlengd.
11.7 Een MOBY Card kortingsbon, eenmaal uitgegeven, is geldig vanaf het moment van uitgifte en kan worden gebruikt t/m 30 dagen na de datum van uitgifte. Hierna wordt de MOBY Card kortingsbon geannuleerd en gaan de toegewezen punten verloren.
11.8 De MOBY Card kortingsbon kan worden uitgegeven wanneer er minstens 100 MOBY Card punten zijn verzameld met een waarde van minstens €50,00 (exclusief belastingen, rechten en verantwoordelijkheden).
11.9 Een MOBY Card kortingsbon kan alléén worden gebruikt op reizen van MOBY S.p.A. die deel uitmaken van de actie.
11.10 Een MOBY Card kortingsbon kan worden gebruikt voor de aankoop van een ticket tot volledige bezetting van de beschikbare plaatsen bedoelt voor dit initiatief.
11.11 Een enkele MOBY Card kortingsbon kan niet worden geproduceerd op bedragen hoger dan 500 euro.
11.12 De MOBY Card kortingsbon is een unieke alfanumerieke code, en wordt via e-mail naar de klant verzonden of afgedrukt op een MOBY kantoor.
11.13 De MOBY Card kortingsbon kan alleen worden gebruikt op nieuwe aankopen die een waarde (na aftrek van belastingen, rechten en vaardigheden) groter dan of gelijk aan de waarde van de bon zelf hebben.
11.14 De MOBY Card kortingsbon wordt alleen toegepast op de prestaties, de passagiers, voertuigen en accommodatie van de Maatschappij MOBY (na aftrek van belastingen, rechten en verantwoordelijkheden).
11.15 De waarde van de ontvangen korting met behulp van een MOBY Card kortingsbon, is niet terugbetaalbaar.
11.16 De MOBY Card kortingsbon is te combineren met alle speciale aanbiedingen van MOBY, maar niet met tickets, coupons of vouchers uitgegeven voor andere initiatieven of aanbiedingen van andere maatschappijen.
11.17 De MOBY Card kortingsbon mag alleen worden gebruikt om korting op een nieuw MOBY ticket te krijgen, niet over een wijziging. De aanbieding werkt niet met terugwerkende kracht.

12 Uitsluitingen
12.1 De volgende tickets geven geen recht tot het verzamelen van MOBY Card Punten("Uitgesloten Tickets "):
12.2 Naamloze tickets direct gekocht door de klant bij de kaartverkooppunten in de havens van Portoferraio, Cavo, Piombino, Santa Teresa di Gallura en Bonifacio voor enkel de lijnen Elba en St. Teresa-Bonifacio.
12.3 Tijdens de geldigheidsduur van het evenement behoudt de promotor zich het recht voor een groter aantal punten toe te wijzen voor specifieke activiteiten, ook van beperkte duur, of de aankoop van bepaalde categorieën van producten en/of diensten, alsmede bij bepaalde categorieën producten en/of diensten. Van dergelijke mogelijkheden zullen Klanten worden geïnformeerd door aangesloten reisbureaus en via de websites van de maatschappij.

13. Wijze van toepassing van de prijzen:
13.1 De aanvraag van prijzen met MOBY Card kortingsbonnen kan tot 30/04/2024 plaatsvinden. Na deze datum zal het aantal verzamelde punten worden gereset en Moby Clun kortingsbonnen geannuleerd, tenzij deze wordt verlengd voor het evenement.
13.2 De MOBY Card kortingsbonnen kunnen bij MOBY worden aangevraagd of rechtstreeks worden geproduceerd via de website van het bedrijf.
13.3 De MOBY Card kortingsbonnen zijn onderworpen aan in aan de paragraaf 11 genoemde beperkingen en voorwaarden.
13.4 Tegelijkertijd met het verzoek en uitgifte van MOBY Card kortingsbonnen door de kaarthouder, zullen de punten die overeenkomen met de prijskeuze worden afgetrokken van uw saldo. Eventuele resterende punten blijven beschikbaar voor de kaarthouder en kunnen worden gebruikt om andere prijzen aan te vragen.
13.5 De Klant of een door hem/haar aangewezen persoon komen in aanmerking voor de prijzen. De klant (of de ontvanger van de prijs aangegeven door de Klant) moet, op het moment van de keuze van de prijs, een release ondertekenen voor de gemaakte keuze en de betaling voorzien van belastingen, heffingen en toeslagen.
13.6 De MOBY Card kortingsbon zal binnen 30 dagen na het verzoek worden verzonden naar de klant (of naar de ontvanger van de prijs door hem/haar gekozen).
13.7 De klant kan de gemaakte boeking wijzigen, onderworpen aan wijzigingstarieven, door naar het volgende nummer te bellen: +49 611 14020 of via de website van de maatschappij.
13.8 In geval van annulering van een reservering waarbij een MOBY Club kortingsbon voor is gebruikt tijdens de betaling, zal de kortingsbon niet terugbetaalbaar zijn of opnieuw te gebruiken.
13.9 Voor de regelgeving van de tickets geldt in elk geval hetgeen aangegeven in Algemene Voorwaarden van Transport.
13.10 De MOBY Card punten kunnen niet worden verhandeld noch omgezet worden in geld.
13.11 Het saldo van verzamelde MOBY Card punten door de Klant zal beschikbaar zijn op de website van de maatschappij of door met het volgende nummer te bellen: +49 611 14020
13.12 Het aantal verzamelde MOBY Card punten die niet gebruikt zijn voor 30/04/2024 zullen automatisch worden verwijderd, tenzij verlengd tijdens het evenement.
13.13 De Klant moet altijd kopieën van de tickets bewaren om het persoonlijk aantal punten te vergelijken met het afschrift.
13.14 De Klant die een prijs wil aanvragen moet op het moment van het gebruik van de punten zijn betalingen op orde hebben.

14. Buitenlandse Klanten ( buiten Italië)
14.1 Aan het programma MOBY Card mogen buitenlandse Klanten deelnemen die zich in Italië bevinden op het moment van de aankoop van het ticket voor passagiers, voertuigen en accommodaties verzorgd door MOBY.
14.2 Het is mogelijk om vanuit het buitenland deel te nemen, wanneer de aankoop online plaatsvindt via websites van de Maatschappij, aangezien de server van de promotor, die de verkoop-data (die recht geeft op deelname) verzamelt is toegewezen in Italiaans grondgebied.

15. Diversen
15.1 Eventuele wijzigingen of aanvullingen zullen in geen geval leiden tot een een schending van de rechten verworven door de klanten die deelnemen aan het initiatief.
15.2 In geval van vermoedelijke fraude wordt de inschrijving voor het initiatief opgeschort en alle functionaliteit verhinderd tot de zekerheid bepaald is van de afwezigheid van frauduleus gedrag door de klant, en MOBY heeft in elk geval het recht om alle bedieningselementen te controleren wanneer zij dit nodig acht omtrent de toewijzing van MOBY Card Punten.
15.3 MOBY kan eventuele onnodig geaccrediteerde punten, kortingsbonnen en MOBY Card tickets annuleren, en zal de betrokken Klant hiervan op de hoogte brengen.

16. Raadplegen van het reglement en de communicatie van het evenement
16.1 Het Reglement is beschikbaar op de websites van het bedrijf en bij het hoofdkantoor van MOBY - Via Larga 26-20122 Milaan.
16.2 Het evenement zal worden bekend gemaakt via overzichtstentoonstellingen van promotiemateriaal bij de aangesloten loketten en reisbureaus, op Moby veerboten en op het internet.

17. Verwerking Persoonsgegevens
17.1 De persoonsgegevens van de Klanten naar aanleiding van het programma MOBY Card worden verwerkt met behulp van informatietechnologie, elektronisch en op papier, met volledige inachtneming van het wetsdecreet nr. 196/2003, en worden opgeslagen in een speciale rechtstreeks door MOBY verzorgde databank, die totale vertrouwelijkheid garandeert. (Informativa MOBY Club)
17.2 De gegevens worden opgeslagen en gebruikt door MOBY alsmede door organisaties en/of externe gerelateerde bedrijven, met inachtneming van de wettelijke en contractuele verplichtingen voor administratieve en commerciële doeleinden, voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.
17.3 Op grond van artikel 7 d. Decreet 196/2003, garandeert MOBY het recht van het individu om op elk moment het bestaan van de gegevens na te gaan of om de inhoud en de herkomst te verkrijgen, deze te controleren op nauwkeurigheid, de gegevens bij te werken of te corrigeren, annuleren, wijzigen in anonieme vorm of de verwerkte gegevens te blokkeren die in strijd zijn met de wet, en zich in welk geval dan ook, om legitieme redenen te verzetten tegen hun verwerking. De Gebruiker kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te verzenden naar privacy@moby.it of door een brief te schrijven naar: MOBY SpA - Milaan, Via Larga 26.
17.4 De houder van de persoonsgegevens verwerking is MOBY SpA, gevestigd in Milaan 20122, Via Larga 26.

18. Slotbepalingen
18.1 MOBY Spa behoudt zich het recht voor om, ook gedeeltelijk en op elk moment, de voorwaarden van het reglement te wijzigen, zolang de reeds verkregen rechten van de deelnemers en de nieuwe voorwaarden worden gepubliceerd via de websites van het bedrijf en/of van de instanties en ticket conventie.
18.2 Dit Reglement voor het initiatief is beschikbaar op het hoofdkantoor van de Promotor.

Milaan, 16 maart 2020
MOBY Spa

 Punti
Maak een coupon met uw punten
Wissel uw punten om voor een kortingsbon!
This website uses cookies, belonging to us or to third parties, for performance purposes and to serve advertisements in line with your browsing preferences and which may be of interest to you. To find out more about how we use cookies or to change your cookie preferences, click on "Cookie settings". You can change these settings at any time by visiting our cookie policy and following the instructions therein. By clicking "Accept", you agree to cookies being stored on your device.
Cookie settings REFUSE ACCEPT